Çağdaş Gölge Müşteri Sözleşmesi

Çağdaş Gölge Müşteri Sözleşmesi

Çağdaş Gölge Müşteri Sözleşmesi
Gölge Müşteri çalışması yasa, yönetmelik ve belli kuralları içerir.
Sektörün doğru uygulamaları, müşteri çıkarının korunması, Gölge Müşterilerin dürüstlük ve hakkaniyeti ilklerine uymaları ile mümkün olur.

Bu standartların belli bir şartname ilkelerine bağlı olması
Gölge Müşteri Sözleşmesinin gereğidir.

kirmizi-nokta.jpg (12×15)İlkenize bağlı kalacağıma
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Gölge Müşteri Hizmetini ahlaki ve dürüst ilke ile yerine getirmeyi
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Müşterilere ve kişilere saygılı davranmayı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çalışma öncesi eğitimine katılmak ve sınavda başarılı olursam, görev alacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Eğitim sırasında verilen bilgileri 3. Şahıslarla paylaşmayacağımı ve mesul olduğumu
kirmizi-nokta.jpg (12×15)İş alanında yapılması gerekenleri istenildiği şekilde yapacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Projenin zaman planına verilen talimatlar doğrultusunda uyum sağlayacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Mücbir sebeplerden oluşacak ziyareti önleyici durumu anında, Çağdaş A.Ş. yetkililerine iletmeyi
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Müşteri ziyaretinde elde edilen bilgi ve dökümanları eksiksiz Çağdaş A.Ş’ye sunacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çağdaş A.Ş’nin hangi müşteriler için Gölge Müşteri çalışması yaptığını 3.kişilere bilgi olarak paylaşmayacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çalışma sırasında Çağdaş A.Ş. firmasını temsil ettiğimi bu nedenle hiçbir zararlı durum ve harekete sebep verecek her şeyden sakınmayı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çağdaş A.Ş’den habersiz hiçbir durumda Gölge Müşteri kimliğimi açıklamayacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çağdaş A.Ş. bünyesinde çalışma icra ederken başka bir Gölge Müşteri çalışmasında görev almayacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çalışma sırasında Çağdaş A.Ş tarafından oluşturulan bütçeye sadık kalacağımı
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Bütçe içerisinde kabul edilen tüm vesaikleri Çağdaş A.Ş ‘yi teslim edeceğimi
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Doldurulan formları bizzat tarafımca dolduracağımı ve mesuliyeti kabul edeceğimi
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Çağdaş A.Ş’ye verilmiş olan tüm k,işisel bilgilerimin doğru olduğuna, değişiklik olduğunda anında haberdar edeceğimi
kirmizi-nokta.jpg (12×15)Tarafımdan doldurulan ziyaret formlarının değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve Çağdaş A.Ş’nin onayına müteakip alacağımı talep edeceğime, Çağdaş A.Ş tarafından eksik bulunan ve onaylanmayan çalışma formlarından ücret talep etmeyeceğimi kabul ederim.

Aday Gölge Müşteri Formu

<< geri