Firma kültürü oluşturma

Firma kültürü oluşturma

Firma kültürü oluşturma

FİRMA KÜLTÜRÜ

OLUŞTURMA EĞİTİMİ

 

EGİTİMİN AMACI ve FAYDASI:

Bir firmanın oluşmuş tüm değer ve davranışlar bütünü olan
Firma Kültürü kavramını ve oluşum sürecini incelemektir.

 

KIMLER KATILMALI:

İşletme Yönetiminde Söz Sahibi Tüm Yetkili ve Çalışanlar

 

EGİTİMİN İCERİGİ:
 • Firma Kültürü Nedir?
 • Firma Kültürünün Unsurları
 • Firma Kültürü Nasıl Oluşur?
  • Firmada olmayan, olması arzu edilen değer ve inançlar
  • Firmada olan, devamı arzu edilen değer ve inançlar
  • Firmada olan, olması arzu edilmeyen değer ve inançlar
 • Yönetim Tarzı - Firma Kültür İlişkisi
 • Firmada Mevcut ve Algılanan Kültür Çalışması
  • Pasif / Savunucu Tarzlar
  • Saldırgan / Savunucu Tarzlar
  • Yapıcı Tarzlar
 • Kurum Kültüründe Davranış Kalıpları
 • Değişik Paradigmalarda Bulunan Kişilerin Bireysel Tanıtım Grup Çalışması
 • Grup Üyeleri Arasında Empatinin Önemi
 • SWOT Analizi
 • Kurum Kültüründe Güvenli Davranış Tarzının Önemi
 • Hedeflenen Kültür
 • Hedeflenen Kültür Eylem Planı
 • Firma Bazında Degerlendirme ve Kapanıs

SÜRE: 1 Gün
.


 

                                                    KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLECEKTİR<< geri