Kurumsal – Bireysel Test

Kurumsal – Bireysel Test

Kurumsal – Bireysel Test
http://www.cagdasonline.com/img/uploads/kurumsal_ve_birimsel_test.jpgDenetim, kişi, kurum, kuruluş ve projenin değerlendirilmesi için bilgi ve güven ilkelerine bağlı yöntemle sistemin
özgür ve doğru yönetilmesidir.
Çağdaş Eğitim ve Danışmanlık Kişi ve Kurum için yapılan test çalışmalarında kişinin değerleri hakkında görüş sunar.
Birimleri Yöneten ve Çalışanlar karakterleri, davranışları ile meslek standartlarında uygunluk kriterlerine sahip olmalıdır.

Testlerin amaçlarında Mesleki Yeterlilik
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Mesleki Özen Değerleri ön plana çıkar.
 
Test Hizmetleri:
Çalışanların Beklentileri Testi
Nasıl Bir Yöneticisiniz? Testi
Delegasyon Testi
Oyalama Erteleme Testi
Etkili Yazma Testi
Genel Yönetim Problemleri Anketi
Durumsal Liderlik Envanteri
Eğitim Gereksinme Anketi
Firma Kültürü Anketi
Çatışmalarda Çözüm Sitiliniz
Anlaşmazlık Karşısındaki Davranışlarımız
Çatışma Durumunda Ne yaparsınız?
Etkili Dinleme Testi
Kişiye Özgü gereksinmeler Testi
Çalışma Arkadaşlarınızı Etkileme Tarzınız
Güvenli Davranış Modeliniz
Kişiye Özgü Sitiller Testi
Kendinizle Ne Ölçüde Barışıksınız?
4 Davranış Tarzınızın Ölçümü
(Sonuç odaklı, Yöntemci, İnsan ilişkilerine önem veren, Yaratıcı)
Çalışma Davranışları Ölçümü
Stres Kaynağı Ölçeği
Grup İçi Risk Yükleme Anketi
Özgüven Testi
Saldırganlık Testi
Kişilerarası İletişim Testi
Zamanınızı Şu Anda Ne Kadar Etkili Kullanıyorsunuz?
Kişisel İş Analiz Anketi
Motivasyon Anketi
Kişilik Envanteri
    - Sosyal Olma
    - Riske Giren
    - Atılgan
    - Kendini İfade Edebilme
    - Derin ve İnce Düşünen
    - Sorumluluk Taşıyan
Kendini Kabul Ettirme Testi
Kişisel Görüş Testi


<< geri